• Faaliyetlerinin her aşamasının çevresel etkilerini düzenli gözden geçirerek ve bu doğrultuda amaç ve hedeflerimizi belirleyip uygulayarak,Çevre performansını sürekli iyileştirmeyi,

    Faaliyetlerine uygulanabilir çevre dostu yeni teknolojiler kullanarak; çevre kirliliğini önlemeyi,Enerji ve doğal kaynak tüketimini azaltmayı,

    Etkin atık yönetimini; geri dönüşüm, geri kazanım ve yeniden kullanım anlayışı ile planlamayı,Çevre ile ilgili tüm yasal ve diğer zorunluluklara uyum sağlamayı şirketimiz Azizoğlu Motorlu Araçlar Ticaret Ltd.Şti.'nin sosyal sorumluluğu olduğunu bildiririz.